Jesteśmy po to, aby pomagać

Pomoc Społeczna

 

Artykuły

Pomoc Społeczna

11 lutego 2016

Pomoc społeczna  - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Czytaj więcej o: Pomoc Społeczna

Dla kogo pomoc społeczna?

11 lutego 2016

Osoby uprawnione

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – 634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 514,00 zł na osobę w rodzinie, w szczególności przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej:

Czytaj więcej o: Dla kogo pomoc społeczna?

Formy pomocy

11 lutego 2016

Formy pomocy – ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Zasiłek stały

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Czytaj więcej o: Formy pomocy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-07
Data publikacji:2016-02-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2196